LIQUID PARAFIN

Paraffinolja med hög renhet

Produktinformation

Flytande paraffin är en ren, vit mineralolja med hög viskositet som raffinerats till så extremt hög renhet uppfyller kraven i alla internationella, officiella läkemedelsregister (farmakopéer).

Bruksanvisning:
Denna produkt används vanligtvis av, eller under överinseende av veterinär.

Förpackning: 4,5 liter.

Tävlingskarens: 0 h.

Sammansättning:
Flytande paraffin BP 100 %.